Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2013

sonrisa20
14:59
 Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie. 
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromnjmortensen njmortensen viacytaty cytaty

December 28 2013

sonrisa20
20:52
Proszę mi na koniec powiedzieć, co to jest według pana udany seks? 

To taki, że czuje się, że to przedsmak raju. Coś niewyobrażalnego. Dla takiej chwili warto żyć. Uczucie duchowe i zmysłowe. To tak piękna chwila, że można tylko ubolewać, że tego nie można przedłużyć. Tylko proszę nie pomyśleć, że ja cierpię na jakieś przedwczesne sprawy. Nie. Poza tym seks to przyjemność demokratyczna, niepotrzebne do tego pieniądze, nic! Można to po prostu ot tak mieć. Czy to nie wspaniałe? 
— Zbigniew Lew-Starowicz
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
sonrisa20
20:50
2154 47be
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty

December 27 2013

sonrisa20
21:50
Reposted fromuosiu uosiu
sonrisa20
21:43
Reposted fromuosiu uosiu
sonrisa20
21:19
- Najlepsze miejsce na spędzenie sylwestra?
- Łóżko.
— True Story.
21:18
0023 0a2d
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viayouaresonaive youaresonaive
sonrisa20
21:17
3033 2d69 500
sonrisa20
21:11
Rozumiesz, jak on pachniał? Tak, jak powinna pachnieć miłość.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sonrisa20
21:11
- Jesteś zakochany? 
- Zakochany to ja byłem tydzień po tym, jak ją zobaczyłem. Teraz... Teraz uzależnienie od papierosów, alkoholu i narkotyków na raz jest mało porównywalne z tym, co czuję. Teraz szaleję, kiedy nie widzę jej pół dnia, nie mogę jeść, kiedy ona nie ma apetytu i nie mogę spać, kiedy jest w nocy poza domem. Ożeszkurdę, czy Ty też odnosisz wrażenie, że ją kocham?
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sonrisa20
21:08
1261 8eff
Reposted frompesy pesy viaduuuli duuuli

October 25 2013

sonrisa20
06:56
Reposted fromuosiu uosiu
06:39
2416 47d7
Reposted fromvesania vesania viaViconia Viconia
sonrisa20
06:38
2584 708b
Reposted fromsavemebaby savemebaby viaViconia Viconia

September 02 2013

sonrisa20
22:34
7462 26cd
Reposted fromcaraseen caraseen viacouples couples
sonrisa20
22:33
5683 afeb
Reposted fromholdmy holdmy viasmokingportraits smokingportraits
sonrisa20
22:27
Dużo rozmów i dużo seksu.
Było cudownie.
Przyjaźń. Seks. Śmiech. Seks. Rozmowy. Seks... Ech.
— Charlaine Harris "Gorzej niż martwy"
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty

September 01 2013

sonrisa20
21:37
sonrisa20
17:00
I kiedy już prawie wszystko sobie poukładałam
Ktoś wykrzyczał mi Twoje imię w twarz
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
sonrisa20
16:48
-Co do niej czujesz?
-Chciałbym bronić jej przed duchami
— Oskar i Pani Róża
Reposted frompullmeback pullmeback vialiars liars
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl